6407/8-6 og 6407/8-6 A

23.09.2013 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønnane 6407/8-6 og 6407/8-6 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 6407/8-6 og 6407/8-6 A skal borast frå boreinnretninga Songa Trym i posisjon 64°21'12,70" nord og 07°27'44,48" aust etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 6608/10-15 for Statoil i utvinningsløyve 128.

Boreprogrammet for brønnane 6407/8-6 og 6407/8-6 A gjeld boring av undersøkingsbrønnar i utvinningsløyve 348. Statoil er operatør med ein del på 35 prosent. Dei andre rettshavarane er GDF Suez E&P Norge AS (20 prosent), E.ON E&P Norge AS (17,5 prosent), Core Energy AS (17,5 prosent), Faroe Petroleum Norge AS (7,5 prosent) og VNG Norge AS (2,5 prosent).

Arealet i dette løyvet består av delar av blokker 6407/8 og 6407/9. Brønnane blir bora om lag fire kilometer vest for Hymefeltet og 16 kilometer nordaust for Njordfeltet.

Utvinningsløyve 348 vart tildelt 17. desember 2004 (TFO 2004 på norsk sokkel). Dette er den sjuande og åttande brønnen som bli bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD:
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 23.09.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.