7218/11-1

15.01.2013 Oljedirektoratet har gitt Repsol Exploration Norge AS boreløyve for brønnbane 7218/11-1jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønnbane 7218/11-1skal borast frå boreinnretninga Transocean Barents i posisjon 72° 5'29,1" N og 18° 25'59,4" Ø etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 6506/6-2 for Maersk Oil Norway AS i utvinningsløyve 513.

Boreprogrammet for brønnbane 7218/11-1 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 531. Repsol Exploration Norge AS er operatør med ein del på 20 prosent. Dei andre rettshavarane er Concedo ASA (20 prosent), RWE Dea Norge AS (15 prosent), Talisman Energy Norge AS (12,5 prosent), Faroe Petroleum Norge AS (12,5 prosent), Det Norske oljeselskap ASA (10 prosent) og Marathon Oil Norge AS (10 prosent). Arealet i dette løyvet består av blokkene 7217/12, 7218/10 og 7218/11. Brønnen blir bora om lag 80 kilometer sørvest for Skrugardfunnet og 100 kilometer nordaust for Snøhvitfeltet.

Utvinningsløyve 531 vart delt ut 15.5.2009 i 20. Runde. Dette er den første brønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD:
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 24.01.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).