7220/5-2

17.04.2013 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boretillatelse for brønnbane 7220/5-2, jf ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 7220/5-2 skal borast frå boreinnretninga West Hercules i posisjon 72°33' 40,29" nord og 20°23' 54,84" aust.

Boreprogrammet for brønn 7220/5-2 gjeld boring av en undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 532. Statoil Petroleum AS er operatør med 50 prosent del. Dei andre rettshavarane er Eni Norge AS med 30 prosent og Petoro AS med 20 prosent.

Utvinningsløyvet består av blokkane 7219/9, 7220/4, 7220/5, 7220/7 og 7220/8. Utvinningsløyvet blei tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Undersøkingsbrønn 7220/5-2 er den fjerde leitebrønnen i utvinningsløyve 532.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson I OD
Kristian Runestad, tlf 51876027

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 17.04.2013