8/5-1

09.01.2013 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 8/5-1.

Brønn 8/5-1 skal borast frå boreinnretninga Mærsk Guardian i posisjon 57°33’43,83’’nord og 3°34’49,67”aust.

Boreprogrammet for brønn 8/5-1 gjeld boring av ein undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 453 S. Lundin Norway AS er operatør med ein del på 35 prosent. Rettshavarane er Noreco Norway AS med 25 prosent, Det norske oljeselskap ASA med 25 prosent og VNG Norge AS med 15 prosent. Utvinningsløyve 453 S ble tildelt i TFO 2007.

Arealet i dette utvinningsløyvet ligg i den sørlige delen av Nordsjøen og består av delar av blokkene 8/4,5,7,8,9,11og 12. Brønn 8/5-1 er den første leitebrønnen i dette utvinningsløyvet.  

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykkja som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD:
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 24.01.2013