16/4-8 S

23.05.2014 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/4-8, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 16/4-8 S skal borast frå boreinnretninga Bredford Dolphin i posisjon 58°39’53,32’’ nord 02°16’24,76’’ aust i den midtre delen av Nordsjøen.

Boreprogrammet for brønn 16/4-8 S gjeld boring av ein avgrensingsbrønn i utvinningsløyve 359. Lundin er operatør med 40 prosent del. Dei andre rettshavarane er Premier Oil Norge AS med 30 prosent OMV (Norge) AS og Statoil Petroleum AS med 15 prosent kvar.

Arealet i dette løyvet består av sørvestleg del av blokk 16/1 og nordleg halvdel av blokk 16/4. Brønnen blir bora 3,9 kilometer sørvest for brønnen 16/4-6 S og 5 kilometer nordvest for brønn 16/5-5 i utvinningsløyve 410.

Utvinningsløyve 359 blei tildelt 6. januar 2006 (TFO 2005). Dette er den tredje brønnen som blir bora innafor løyvet sitt areal, men det er bora tre brønnar tidlegare i den vestlege delen av løyvet sitt areal.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27


Kart - Last ned pdf 

Oppdatert: 23.05.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.