34/7-36 S

30.07.2014 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap ASA boreløyve for brønn 34/7-36 S jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 34/7-36 S skal borast frå boreinnretninga Borgland Dolphin i posisjon 61° 21' 46.02'' nord og , 2° 18' 20.84'' aust, etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 31/10-1 for Tullow Oil Norge AS i utvinningsløyve 507.

Boreprogrammet for brønn 34/7-36 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 553, hvor Det norske Oljeselskap ASA er operatør med ein andel på 40 prosent. Dei andre rettshavarane er Svenska Petroleum Exploration AS (35 prosent) og Bayerngas Norge AS (25 prosent). Arealet i dette løyvet består av deler av blokk 34/7 og deler av blokk 34/8. Brønnen blir bora om lag ti kilometer vest for Visundfeltet og 130 kilometer vest for Florø.

Utvinningsløyve 553 vart delt ut 19. februar 2010 (TFO 2009). Dette er den første brønnen som bli bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD
Kristian Runestad, tlf. 51876027

Kart - Last ned pdf

 

Oppdatert: 22.08.2014

Siste nyheter

Inviterer til nytt kurs for næringen
08.02.2023 Den norske modellen innebærer samspill mellom myndigheter og olje- og gassnæringen.
Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.