6407/1-7

04.02.2014 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 6407/1-7 jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 6407/1-7 skal borast frå boreinnretninga Borgland Dolphin i posisjon 64º57’44” nord og 7º14’6”aust. Riggen avsluttet boring i august 2013 av produksjonsbrønn 35/11-R-14BH for Statoil Petroleum AS i utvinningsløyve 009C.

Boreprogrammet for brønn 6407/1-7 gjeld boring av avgrensingbrønn i utvinningsløyve 475. Wintershall Norge AS er operatør med ein del på 35 prosent. Dei andre rettshavarane er Faroe Petroleum Norge AS (30 prosent), Centrica Resources Norge AS (20 prosent) og Moeco Oil and Gas Norge AS (15 prosent). Arealet i dette løyvet består av del av blokk 6407/1. Brønnen blir bora om lag 13 kilometer nordaust for Tyrihans i Norskehavet.

Utvinningsløyve 475 vart delt ut 29.2.2008 i TFO 2007 på norsk sokkel. Dette er den andre brønnen som bli bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD:
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf 

 

Oppdatert: 17.02.2014