1/5-5

21.12.2015 Oljedirektoratet har gitt Total E&P Norge AS boreløyve for brønn 1/5-5, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 1/5-5 skal borast frå boreinnretninga Mærsk Gallant i posisjon 56°43’48’’ nord og 02°39’20” aust.

Boreprogrammet for brønn 1/5-5 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 618. Total E&P Norge AS er operatør med ein del på 60 prosent. Rettshavarar er GDF Suez E&P Norge AS og Petoro AS begge med 20 % eigedel. Utvinningsløyve 618 vart delt ut i 2012 (TFO 2011).

Løyvet ligg sør i Nordsjøen og grensar mot engelsk sokkel. Arealet består av delar av blokkene 1/2,3,5,6 og 9. Brønnen vert bora rundt 40 km nordvest for Ekofiskfeltet. Dette vil verte den fyrste brønnen bora i utvinningsløyvet.

Boreløyvet føreset at andre løyve og samtykke krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

 

Kontaktperson i OD:

Per Henning Sæle, telefon 51 87 64 52

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 21.12.2015

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.