15/6-13

27.03.2015 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 15/6-13, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 25/6-13 skal borast frå boreinnretninga Songa Trym i posisjon 58°36’55,51” nord og 01°45’40,49”aust nær Gina Krogfeltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Boreprogrammet for brønn 15/6-13 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 029 B. Statoil Petroleum AS er operatør med 50 prosent del. Dei andre rettshavarane er Total E&P Norge AS og Det norske oljeselskap ASA med henholdsvis 30 og 20 prosent kvar.

Arealet i dette løyvet består av del av blokkene 15/6. Utvinningsløyve 029 B vart delt ut 11. mai 2001 etter deling frå 029 som var tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969. Dette er den andre undersøkingsbrønnen som vert bora i løyvet, men det er bora undersøkingsbrønnar tidlegare innanfor det arealet dette løyvet dekker.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD

Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 27.03.2015

Siste nyheter

Kurs for fiskerikyndige
06.07.2022 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. - 17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen.
Konstituert som oljedirektør
04.07.2022 Olje- og energidepartementet har konstituert Torgeir Stordal (60) som oljedirektør fra 30. juni og fram til ny oljedirektør tilsettes.
Boreløyve for brønnbane 30/5-4 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbane 30/5-4 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 35/6-3 S
04.07.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/6-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.