2/4-23

02.03.2015 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 2/4-23.

Brønn 2/4-23 skal borast fra boreinnretninga Mærsk Gallant i posisjon 56°41’42,70’’ nord og 03°06’18,10” aust.

Boreprogrammet for brønn 2/4-23 gjeld boring av ein leitebrønn i utvinningsløyve 146. Statoil Petroleum AS er operatør med 77,8 prosent del. Total E&P Norge AS er rettshavar med 22,2 prosent. Utvinningsløyve 146 blei tildelt Saga Petroleum i 1988 i den 12. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

Arealet i dette utvinningsløyvet ligg i den sørlege delen av Nordsjøen og omfattar delar av blokk 2/4. Brønnen blir bora omlag 18 kilometer nord for Ekofiskfeltet. Det har tidligere blitt bora i utvinningsløyvet. 

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 02.03.2015