6406/12-4 S

17.06.2015 Oljedirektoratet har gitt VNG Norge AS boreløyve for brønn 6406/12-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 6406/12-4 S skal borast frå boreinnretninga Transocean Arctic i posisjon 64°1’7,47” nord og 6°46’31,28” aust etter at undersøkingsbrønn 35/12-5 S i utvinningsløyve 378 er ferdig bora for Wintershall Norge AS.

Boreprogrammet for brønn 6406/12-4 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 586. VNG Norge AS er operatør med ein del på 30 prosent. Dei andre rettshavarane er Spike Exploration Holding AS (30 prosent), Faroe Petroleum Norge AS (25 prosent) og Rocksource Exploration Norway AS (15 prosent).

Arealet i dette løyvet består av del av blokk 6406/11 og del av blokk 6406/12. Brønnen blir bora om lag 33 kilometer sørvest for Njordfeltet.

Utvinningsløyve 586 vart delt ut 4. februar 2011 (TFO 2010). Dette er den fjerde letebrønnen som bli bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD:
Kristian Runestad
, tel. +47 51876027

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 17.06.2015