6706/11-2

22.05.2015 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 6706/11-2, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 6706/11-2 skal borast frå boreinnretninga Transocean Spitsbergen i posisjon 67°03’56,97”nord og 06°32’57,45”aust etter at boringa av undersøkingsbrønn 6407/8-7 og 6407/8-7 A for Statoil i utvinningsløyve 348 C er avslutta.

Boreprogrammet for brønn 6706/11-2 gjeld boring av undersøkningsbrønn i utvinningsløyve 602. Statoil Petrolem AS er operatør med ein del på 30 prosent. Dei andre rettshavarane er Centrica Resources AS (20 prosent), Petoro AS (20 prosent), Rocksources Exploration Norway AS (10 prosent), Wintershall Norge AS (10 prosent) og Atlantic Petroleum Norge (10 prosent prosent).

Arealet i dette løyvet består av del av blokk 6706/10, blokk 6706/11 og del av blokk 6706/12. Brønnen blir bora om lag 22 kilometer vest for Aasta Hansteen (Haklangfeltet).

Utvinningsløyve 602 vart delt ut 13. mai 2011 i 21. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Dette er den andre brønnen som bli bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD
Kristian Runestad, tlf. 51 87 60 27

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 22.05.2015

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.