7224/2-1

21.12.2015 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønnbane 7224/2-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 7224/2-1 skal borast frå boreinnretninga Transocean Arctic i posisjon 72°46'25,92" nord og 24°23'56,33" aust etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 7130/4-1 for Lundin Norway AS i utvinningsløyve 708.

Boreprogrammet for brønn 7224/2-1 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 611. Wintershall Norge AS er operatør med ein del på 40 prosent. Dei andre rettshavarane er Faroe Petroleum Norge AS (40 prosent) og Petoro AS (20 prosent).

Arealet i dette løyvet består av blokkene 7223/3, 7223/6, 7224/1, 7224/2, 7224/3, 7224/4 og 7224/5. Brønnen blir bora om lag 25 kilometer nordvest for funnet 7224/6-1 (Arenaria) og om lag 240 kilometer nord for Hammerfest.

Utvinningsløyve 611 blei delt ut 13. mai 2011 (21. konsesjonsrunde). Dette er den første brønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som blir kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD:

Per Henning Sæle, telefon 51 87 64 52

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 21.12.2015

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.