31/7-1 A

21.06.2016 Oljedirektoratet har gitt Faroe Petroleum Norge AS boreløyve for brønn 31/7-1 A jf. Ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 31/7-1 A skal borast fra boreinnretninga Transocean Arctic i posisjon 60°25'31,55"N og 3°1'28,23"E i utvinningsløyve 740.

Boreprogrammet for brønnen 31/7-1 A gjeld boring av ein avgrensningssbrønn. Faroe Petroleum Norge AS er operatør med ein del på 50 prosent og Core Energy AS er rettshavar med 50 prosent.

Arealet i dette løyvet utgjer ein del av blokk 31/7 og 30/9. Utvinningsløyve 740 vart delt ut i TFO 2013, 7. februar 2014. Dette er den første brønnen som bli bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD
Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52

31/7-1 A

Oppdatert: 21.06.2016