16/5-6

18.05.2016 Oljedirektoratet har gitt Tullow Oil Norge AS boreløyve for brønnbane 16/5-6.

Brønnbane 16/5-6 skal borast fra boreinnretninga Borgland Dolphin i posisjon 58°32’40,45’’ N og 02°31’45,5” Ø.

Boreprogrammet for brønnbane 16/5-6 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningstillatelse 776. Tullow Oil Norge AS er operatør med 40 prosent eigedel. Rettshavarar er Concedo ASA med 20 %, Wintershall Norge AS med 20 % og Petoro AS med 20 % del. Utvinningstillatelse 776 blei tildelt i 2015 (TFO 2014).

Arealet i denne utvinningstillatelsen ligg i midtre del av Nordsjøen og er del av blokkene 16/5,6,8 og 9. Brønnen blir bora rundt 30 km sør for Johan Sverdrup-feltet. Dette er den første brønnen som vert bora i utvinningstillatelsen.  

Boreløyve forutset at øvrige løyve og samtykke krevd av andre myndigheter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD

Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52

16-5-6

Oppdatert: 18.05.2016