25/2-18 S

27.07.2016 Oljedirektoratet har gitt Det norske oljeselskap ASA boreløyve for brønn 25/2-18 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

 Brønn 25/2-18 S skal borast frå boreinnretninga Maersk Interceptor i posisjon 59°49’30,03’’ nord 02°37’54,14’’ aust.

Boreprogrammet for brønn 25/2-18 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 442, der Det norske oljeselskap ASA er operatør med 90 prosent del. Den andre rettshavaren er Lotos Exploration and Production Norge AS med 10 prosent.

Arealet i dette løyvet består av del av blokk 25/2 og 25/3. Brønnen skal borast i den søraustlege delen av løyvet, som ligg i midtre del av Nordsjøen.

Utvinningsløyve 442 blei tildelt 15. juni 2007 (TFO 2006). Dette er den andre leitebrønnen som blir bora i løyvet, men den fjerde innanfor det arealet løyvet ligg i.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som blir kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

 

Kontaktperson i OD

Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52

 

25/2-18 S

Oppdatert: 27.07.2016

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.