30/4-3 S

18.05.2016 Oljedirektoratet har gitt Total E&P Norge AS boreløyve for brønn 30/4-3 S  jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 30/4-3 S skal borast med riggen Mærsk Intrepid i posisjon 60°30'22,44"N og 2°0'53,37"E i utvinningsløyve 040/043.

Boreprogrammet for brønnen 30/4-3 S gjeld boring av ein undersøkingsbrønn. Total E&P Norge AS er operatør med ein del på 51 prosent, Petoro har 30 prosent og Statoil Petroleum AS har 19 prosent.

Arealet i dette løyvet utgjer del av blokk 30/4. Utvinningsløyve PL 040 blei tildelt i 3 konsesjonsrunde 1 april 1975, og PL 043 den 31.12.1975. Dette er den tredje leitebrønnen innanfor løyvet sitt areal. Totalt er det bora 16 brønnar inkludert sidesteg i Martin Linge-området.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.


Kontaktperson i OD
Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52

30/4-3 S

Oppdatert: 18.05.2016