35/11-20 A

06.07.2016 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Norge AS boreløyve for brønn 35/11-20 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 35/11-20 A skal borast frå boreinnretninga Borgland Dolphin i posisjon 61°13’20,29’’ nord 03°26’25,57’’ aust etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 16/5-6 for Tullow Oil Norge AS i utvinningsløyve 776.

Boreprogrammet for brønn 35/11-20 A gjeld boring av ein undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 248 F. Wintershall Norge AS er operatør med ein del på 40 prosent. Dei andre rettshavarane er Origo Exploration Norway AS (20 prosent) og Petoro AS (40 prosent). Arealet i dette løyvet består av ein del av blokk 35/11.

Brønnen blir bora om lag 100 kilometer sørvest for Florø og om lag 20 kilometer nordvest for Fram-feltet.

Utvinningsløyve 248 F vart skilt ut frå utvinningsløyve 248 10. desember 2015.

Utvinningsløyve 248 blei tildelt 4. juni 1999 (Nordsjøtildelingene 1999). Dette er den andre brønnen som bli bora innanfor arealet i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

 

Kontaktperson i OD:

Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52

35/11-20 A

Oppdatert: 06.07.2016

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.