36/7-4

07.06.2016 Oljedirektoratet har gitt ENGIE E&P Norge AS boreløyve for brønn 36/7-4, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 36/7-4 skal borast frå boreinnretninga Transocean Arctic i posisjon 61°24’59,72’’ nord 04°04’08,06’’ aust etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 31/7-1 A for Faroe Petroleum Norge AS i utvinningsløyve 740.

Boreprogrammet for brønn 36/7-4 gjeld boring av ei undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 636. ENGIE E&P Norge AS er operatør med ein del på 30 prosent. Dei andre rettshavarane er Idemitsu Petroleum Norge AS (30 prosent), Wellesley Petroleum AS (20 prosent) og Tullow Oil Norge AS (20 prosent).

Arealet i dette løyvet består av ein del av blokk 36/7. Brønnen blir bora om lag 55 kilometer sørvest for Florø og om lag 10 kilometer nordvest for Gjøa-feltet.

Utviningsløyve 636 vart tildelt 3. februar 2012 (TFO2011). Dette er den første brønnen som blir bora innanfor løyvet sitt areal.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD:

Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52

36/7-4

Oppdatert: 07.06.2016

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.