15/6-14 S

06.10.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 15/6-14 S, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 15/6-14 S skal borast frå boreinnretninga Maersk Integrator i posisjon 58°34’19,36” nord og 01°41’48,81” aust like nord for Gina Krog-feltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Boreprogrammet for brønn 15/6-14 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 029 C, men blir bora på vegne av Gina Krog Unit. Statoil Petroleum AS er operatør på Gina Krog med 58,7 prosent. Dei andre rettshavarane er Total E&P Norge AS (15 prosent), KUFPEC Norway AS (15 prosent), PGNiG Upstream Norway AS (8 prosent) og Aker BP ASA (3,3 prosent).

Arealet i dette løyvet består av ein del av blokk 15/6. Utvinningsløyve 029 C blei tildelt 17. oktober 2012 etter deling frå 029, som blei tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969. Dette er den fyrste undersøkingsbrønnen som blir bora i løyvet, men det er bora tre leitebrønnar tidlegare innanfor arealet i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

 

Kontaktperson i OD

Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52

15/6-14 S

Oppdatert: 06.10.2017

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.