7435/12-1

28.07.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 7435/12-1, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Brønn 7435/12-1 skal borast frå boreinnretninga Songa Enabler i posisjon 74°4'18,21" nord og 35°48'31,06" aust etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 7325/4-1 for Statoil Petroleum AS i utvinningsløyve 855.

Boreprogrammet for brønn 7435/12-1 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 859.

Statoil Petroleum AS er operatør med ein del på 30 prosent. Dei andre rettshavarane er Chevron Norge AS (20 prosent), Petoro AS (20 prosent), ConocoPhillips Skandinavia (15 prosent) og Lundin Norway AS (15 prosent).

Arealet i dette løyvet består av blokkene 7335/1, 7335/2 , 7335/3, 7336/1, 7434/7, 7434/8, 7434/9, 7435/9, 7435/10, 7435/11, 7435/12 og 7436/10. Brønnen blir bora om lag 320 km nordaust for 7225/3-1 (Norvarg), om lag 365 kilometer nordaust for funnbrønn 7324/8-1 (Wisting) i utvinningsløyve 537 og om lag 415 km frå kysten.

Utvinningsløyve 859 vart tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016. Dette er den første brønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka som vert kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

7435/12-1

Oppdatert: 21.08.2017

Siste nyheter

Oljefunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet – 7220/8-2 S
25.05.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 532, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S.
Boreløyve for brønnbane 6507/2-6
24.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/2-6, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 30/3-11 S
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 30/3-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16
23.05.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 6507/3-15 og 6507/3-16, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.