16/1-28 S

08.03.2018 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/1-28 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 16/1-28 S skal borast frå boreinnretninga COSLInnovator i posisjon 58°48’51,49’’ nord 02°16’14,20’’ aust i den midtre delen av Nordsjøen. Riggen borar for tida avgrensningsbrønn 16/4-11 for Lundin i utvinningsløyve 359.

Boreprogrammet for brønn 16/1-28 S gjeld boring av ein avgrensingsbrønn i utvinningsløyve 338 C der Lundin er operatør med ein del på 50 prosent. Dei andre rettshavarane er Lime Petroleum AS (30 prosent) og OMV (Norge) AS (20 prosent).

Arealet i dette løyvet består av ein sørleg del av blokk 16/1 og ein nordaustleg del av blokk 16/4. Brønnen vert bora horisontalt om lag to kilometer gjennom reservoarbergartene mot sørvest med start fra om lag ein kilometer nordaust for funnbrønnen 16/1-12 (Rolvsnes) og avsluttes om lag ein kilometer nord for avgrensingsbrønnen 16/1-25 S .

Utvinningsløyve 338 C blei tildelt 16. desember 2014 (TFO 2004). Dette er den tredje brønnen som blir bora innafor løyvet sitt areal.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD

Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52

16/1-28 S

Oppdatert: 08.03.2018

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.