25/10-16 S, 25/10-16 A og 25/10-16 B

20.06.2018 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnane 25/10-16 S, 25/10-16 A og 25/10-16 B, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønnane skal borast frå boreinnretninga Maersk Intrepid i posisjon 59°02'12,88" nord og 2°13'41,63" aust etter å ha bora produksjonsbrønnar på Martin Linge-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Boreprogrammet for brønn 25/10-16 S og 25/10-16 A gjeld boring av to avgrensingsbrønnar og boring av ein undersøkingsbrønn 25/10-16 B i utvinningsløyve 028 B. Aker BP ASA er operatør med ein del på 35 prosent. Dei andre rettshavarane er Equinor Energy AS (50 prosent) og Spirit Energy Norge AS (15 prosent).

Arealet i dette løyvet består av ein del av blokk 25/10. Brønnane blir bora om lag ti kilometer nord for Ivar Aasen-feltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Utvinningsløyve 028 B blei tildelt 15. desember 1999, og då skilt frå utvinningsløyve 028 som blei tildelt i 1969 i 2. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Dette er dei tre fyrste leitebrønnane som blir bora i sjølve løyvet, men det blei bora to leitebrønnar då olje- og gassfunnet 25/10-8 Hanz blei påvist og fyrste gong avgrensa i 1997.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD:

Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52

 

25/10-16 S, 25/10-16 A og 25/10-16 B

Oppdatert: 21.06.2018

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.