25/10-16 S, 25/10-16 A og 25/10-16 B

20.06.2018 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnane 25/10-16 S, 25/10-16 A og 25/10-16 B, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønnane skal borast frå boreinnretninga Maersk Intrepid i posisjon 59°02'12,88" nord og 2°13'41,63" aust etter å ha bora produksjonsbrønnar på Martin Linge-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Boreprogrammet for brønn 25/10-16 S og 25/10-16 A gjeld boring av to avgrensingsbrønnar og boring av ein undersøkingsbrønn 25/10-16 B i utvinningsløyve 028 B. Aker BP ASA er operatør med ein del på 35 prosent. Dei andre rettshavarane er Equinor Energy AS (50 prosent) og Spirit Energy Norge AS (15 prosent).

Arealet i dette løyvet består av ein del av blokk 25/10. Brønnane blir bora om lag ti kilometer nord for Ivar Aasen-feltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Utvinningsløyve 028 B blei tildelt 15. desember 1999, og då skilt frå utvinningsløyve 028 som blei tildelt i 1969 i 2. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Dette er dei tre fyrste leitebrønnane som blir bora i sjølve løyvet, men det blei bora to leitebrønnar då olje- og gassfunnet 25/10-8 Hanz blei påvist og fyrste gong avgrensa i 1997.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD:

Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52

 

25/10-16 S, 25/10-16 A og 25/10-16 B

Oppdatert: 21.06.2018

Siste nyheter

Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.
Lite gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/4-3 S
16.06.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 1064, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/4-3 S i Norskehavet.