25/10-16 S, 25/10-16 A og 25/10-16 B

20.06.2018 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnane 25/10-16 S, 25/10-16 A og 25/10-16 B, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønnane skal borast frå boreinnretninga Maersk Intrepid i posisjon 59°02'12,88" nord og 2°13'41,63" aust etter å ha bora produksjonsbrønnar på Martin Linge-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Boreprogrammet for brønn 25/10-16 S og 25/10-16 A gjeld boring av to avgrensingsbrønnar og boring av ein undersøkingsbrønn 25/10-16 B i utvinningsløyve 028 B. Aker BP ASA er operatør med ein del på 35 prosent. Dei andre rettshavarane er Equinor Energy AS (50 prosent) og Spirit Energy Norge AS (15 prosent).

Arealet i dette løyvet består av ein del av blokk 25/10. Brønnane blir bora om lag ti kilometer nord for Ivar Aasen-feltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Utvinningsløyve 028 B blei tildelt 15. desember 1999, og då skilt frå utvinningsløyve 028 som blei tildelt i 1969 i 2. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Dette er dei tre fyrste leitebrønnane som blir bora i sjølve løyvet, men det blei bora to leitebrønnar då olje- og gassfunnet 25/10-8 Hanz blei påvist og fyrste gong avgrensa i 1997.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD:

Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52

 

25/10-16 S, 25/10-16 A og 25/10-16 B

Oppdatert: 21.06.2018