25/4-12 S og A

22.05.2018 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 25/4-12 S og brønn 25/4-12 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 25/4-12 S og brønn 25/4-12 A skal borast frå boreinnretninga Deepsea Stavanger i posisjon 59°30'39,22" N og 2°4'27,28" Ø etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 7221/12-1 for Aker BP ASA i utvinningsløyve 659.

Boreprogrammet for brønn 25/4-12 S og brønn 25/4-12 A gjeld boring av avgrensingsbrønnar i utvinningsløyve 203. Aker BP ASA er operatør med ein del på 65 prosent. Dei andre rettshavarane er ConocoPhillips Skandinavia AS (20 prosent) og Lundin Norway AS (15 prosent). Arealet i dette løyvet består av sørvestlig del av blokk 25/4 og mindre deler av blokkene 24/6 og 25/7. Brønnen blir bora om lag 8 kilometer søraust for Alvheim-feltet.

Utvinningsløyve 203 vart delt ut 2. februar 1996 i 15. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Dette er den åttande og niande leitebrønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD:
Per Henning Sæle, tlf. 51 87 64 52

25/4-12

Oppdatert: 22.05.2018

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.