35/10-4 S, 35/10-4 A og 35/10-4 B

18.07.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnane 35/10-4 S, 35/10-4 A og 35/10-4 B, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønnane 35/10-4 S, 35/10-4 A og 35/10-4 B skal borast frå boreinnretninga Deepsea Bergen i posisjon 61°08'55,52" nord og 03°17'05,11" aust.

Boreprogrammet for brønnane 35/10-4 S, 35/10-4 A og 35/10-4 B gjeld boring av to undersøkingsbrønnar og ein avgrensingsbrønn i utvinningsløyve 630. Equinor Energy AS er operatør med ein del på 60 prosent, og rettshavar Wellesley Petroleum AS har ein del på 40 prosent.

Arealet i dette løyvet består av ein del av blokk 35/1 og ein del av blokk 35/10. Brønnane blir bora om lag sju kilometer sørvest for Vega Sør feltet.

Utvinningsløyve 630 blei tildelt ut 3. februar 2012 i TFO 2011 på norsk sokkel. Brønnane 35/10-4 S, 35/10-4 A og 35/10-4 B er dei tre fyrste leitebrønnane som vert bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD:

Per Henning Sæle, tlf: 51 87 64 52

 

35/10-4 S, 35/10-4 A og 35/10-4 B

Oppdatert: 18.07.2018

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.