35/9-14

24.01.2018 Oljedirektoratet har gitt Spirit Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 35/9-14, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 35/9-14 skal borast frå boreinnretninga Songa Enabler i posisjon 61⁰ 25' 19.87’’ nord, 03⁰ 49’ 41.92’’ aust etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 35/9-13 i utvinningsløyve 682.

Boreprogrammet for brønnbane 35/9-14 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 682. Spirit Energy AS er operatør med ein del på 30 prosent. Dei andre rettshavarane er Capricorn Norge AS (30 prosent), Petoro (20 prosent) og Wellesley Petroleum AS (20 prosent). Arealet i dette løyvet består av midtre og nordvestlig del av blokk 35/9. Brønnen blir bora om lag 6 kilometer nordvest for Gjøafeltet.

Utvinningsløyve 682 vart delt ut 08.02.2013 i TFO 2012 på norsk sokkel. Dette er den andre brønnen som blir bora i løyvet. Brønn 35/9-13 vart avslutta av tekniske grunnar, 35/9-14 er ein erstattar av denne. 35/9-13 vart tidligare operert av Bayerngas Norge AS.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kontaktperson i OD:

Per Henning Sæle, tel. +47 51 87 64 52

35/9-14

Oppdatert: 24.01.2018

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.