36/1-3

10.12.2018 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 36/1-3, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 36/1-3 skal borast frå boreinnretninga Transocean Spitsbergen i posisjon 61°48'14,14"N og 4°6'53,41"A.

Boreprogrammet for brønn 36/1-3 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 885. Equinor Energy AS er operatør med ein del på 20 prosent. Dei andre rettshavarane er Capricorn Norge AS (30 prosent), Wellesley Petroleum AS (30 prosent) og Petoro AS (20 prosent). Arealet i dette løyvet består av sørøstlige del av blokk 35/3 og blokk 36/1. Brønnen blir bora om lag 40 kilometer aust for Peon-funnet.

Utvinningsløyve 885 vart delt ut 10.02.2017 (TFO 2016 på norsk sokkel). Dette er den første brønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

 

Kontaktperson i OD:

Per Henning Sæle, tlf. 51876452

36/1-3

Oppdatert: 10.12.2018