Boreløyve for brønn 7335/3-1 i utvinningsløyve 859

24.04.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7335/3-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 7335/3-1 skal borast frå boreinnretninga West Hercules i posisjon 73°59'49,86"N og 35°50'13,73"A.

Boreprogrammet for brønn 7335/3-1 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 859. Equinor Energy AS er operatør med ein del på 30 prosent.

Dei andre rettshavarane er DNO Norge AS (20 prosent), Petoro (20 prosent), Lundin Norway AS (15 prosent) og ConocoPhillips Skandinavia AS (15 prosent).

Arealet i dette løyvet består av blokkene 7434/7, 8 og 9, 7435/9, 10, 11 og 12, 7335/1, 2 og 3, 7336/1 og 7436/10. Brønnen blir bora om lag 435 kilometer nord-nordaust for Vardø.

Utvinningsløyve 859 blei tildelt 10. juni 2016 (23. konsesjonsrunde på norsk sokkel). Dette er den andre brønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

 

7335/3-1

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 24.04.2019

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).