Boreløyve for brønn 6604/6-1 i utvinningsløyve 894

26.11.2019 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6604/6-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 6604/6-1 skal borast frå boreinnretninga Scarabeo 8 i posisjon 66°36'15,35"N og 4°53'56,34"A etter et verftsopphald.

Boreprogrammet for brønn 6604/6-1 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 894. Wintershall Dea Norge AS er operatør med ein del på 40 prosent.

Dei andre rettshavarane er Equinor Energy AS (40 prosent) og Petoro AS (20 prosent). Arealet i dette løyvet består av delar av blokkene 6604/5, 6604/6, 6605/4, 6605/5 og 6605/7. Brønnen blir bora om lag 56 kilometer sør for Asterix-funnet (6705/10-1), 15 kilometer aust for Balderbrå-funnet (6604/5-1) og 110 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet.

Utvinningsløyve 894 blei tildelt 10. februar 2017 (TFO 2016). Dette er den andre brønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart som viser brønn 6604-6-1 i utvinningstillatelse 894.

 

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 26.11.2019

Siste nyheter

ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.
Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen
02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.