Boreløyve for brønn 6604/6-1 i utvinningsløyve 894

26.11.2019 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6604/6-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 6604/6-1 skal borast frå boreinnretninga Scarabeo 8 i posisjon 66°36'15,35"N og 4°53'56,34"A etter et verftsopphald.

Boreprogrammet for brønn 6604/6-1 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 894. Wintershall Dea Norge AS er operatør med ein del på 40 prosent.

Dei andre rettshavarane er Equinor Energy AS (40 prosent) og Petoro AS (20 prosent). Arealet i dette løyvet består av delar av blokkene 6604/5, 6604/6, 6605/4, 6605/5 og 6605/7. Brønnen blir bora om lag 56 kilometer sør for Asterix-funnet (6705/10-1), 15 kilometer aust for Balderbrå-funnet (6604/5-1) og 110 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet.

Utvinningsløyve 894 blei tildelt 10. februar 2017 (TFO 2016). Dette er den andre brønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart som viser brønn 6604-6-1 i utvinningstillatelse 894.

 

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 26.11.2019

Siste nyheter

Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.