Boreløyve for brønn 6604/6-1 i utvinningsløyve 894

26.11.2019 Oljedirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønn 6604/6-1, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 6604/6-1 skal borast frå boreinnretninga Scarabeo 8 i posisjon 66°36'15,35"N og 4°53'56,34"A etter et verftsopphald.

Boreprogrammet for brønn 6604/6-1 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 894. Wintershall Dea Norge AS er operatør med ein del på 40 prosent.

Dei andre rettshavarane er Equinor Energy AS (40 prosent) og Petoro AS (20 prosent). Arealet i dette løyvet består av delar av blokkene 6604/5, 6604/6, 6605/4, 6605/5 og 6605/7. Brønnen blir bora om lag 56 kilometer sør for Asterix-funnet (6705/10-1), 15 kilometer aust for Balderbrå-funnet (6604/5-1) og 110 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet.

Utvinningsløyve 894 blei tildelt 10. februar 2017 (TFO 2016). Dette er den andre brønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart som viser brønn 6604-6-1 i utvinningstillatelse 894.

 

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 26.11.2019