Boreløyve for brønn 25/11-29 S i utvinningsløyve 916

16.04.2019 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 25/11-29 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønnen skal borast frå boreinnretninga Deepsea Stavanger i posisjon 59°02'48,44"N og 02°26'21,80"A etter at riggen har utført brønnoperasjonar på Volund-feltet, som inkluderer boring av ein produksjonsbrønn.

Boreprogrammet for brønn 25/11-29 S gjeld boring av ein undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 916, der Aker BP ASA er operatør med ein del på 40 prosent. Dei andre rettshavarane er Equinor Energy AS, Lundin Norway AS og Petoro AS med 20 prosent kvar.

Arealet i dette løyvet består av ein del av blokkene 25/11 og 16/2. Brønnen blir bora om lag 15 kilometer nordaust for Ivar Aasen-feltet i den midtre delen av Nordsjøen.

Utvinningsløyve 916 blei tildelt 2. mars 2018 (TFO 2017). Dette er den fyrste leitebrønnen i løyvet, men det er tidlegare bora fem undersøkingsbrønnar innanfor løyvet sitt areal.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

25-11-29-S-JK

 

 

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 24.04.2019

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.