Boreløyve for brønn 30/6-31 S i utvinningsløyve 053

23.12.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 30/6-31 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 30/6-31 S skal borast frå boreinnretninga West Hercules i posisjon 60°33'12,90"N og 2°52'12,27"A etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 31/5-7 for Equinor Energy AS i utnyttelsestillatelse 001.

Boreprogrammet for brønn 30/6-31 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 053. Equinor Energy AS er operatør med ein del på 49,3 prosent. Dei andre rettshavarane er Petoro AS (33,6 prosent), Total E&P Norge AS (14,7 prosent) og ConocoPhillips Scandinavia AS (2,4 prosent). Arealet i dette løyvet består av blokk 30/6. Brønnen blir bora om lag 8 kilometer nordaust for Oseberg feltsenter.

Utvinningsløyve 053 vart delt ut 06.04.1979 i 4. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Dette er den 31. leitebrønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart over brønn 30-6-31 S

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 23.12.2019

Siste nyheter

Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.