Boreløyve for brønn 6608/6-1 i utvinningsløyve 762

20.06.2019 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 6608/6-1 jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 6608/6-1 skal borast frå boreinnretninga Deepsea Stavanger i posisjon 66 30`2,69 N og 08 56`19,27 A.

Boreprogrammet for brønn 6608/6-1 gjeld boring av ein undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 762. Aker BP ASA er operatør med ein del på 20 prosent. Dei andre rettshavarane er Equinor Energy AS med 60 prosent og Petoro AS med 20 prosent.

Arealet i dette løyvet består av delar av blokkene 6608/6, 6608/9, 6609/4 og 6609/7. Brønnen blir bora om lag 60 kilometer nordaust for Norne-feltet.

Utvinningsløyve 762 blei tildelt 7. februar 2014 i TFO 2013. Dette er den første leitebrønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart over brønn 6608-6-1

 

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 20.06.2019