Boreløyve for brønnane 15/3-12 S og 15/3-12 A i utvinningsløyve 025

26.11.2019 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnane 15/3-12 S og 15/3-12 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 15/3-12 S og 15/3-12 A skal borast frå boreinnretninga West Phoenix i posisjon 58°46'53,25"N og 1°54'13,43"A etter avslutting av boring på britisk sektor.

Boreprogrammet for brønn 15/3-12 S og 15/3-12 A gjeld boring av undersøkingsbrønnar i utvinningsløyve 025. Equinor Energy AS er operatør med ein del på 36 prosent. Dei andre rettshavarane er Neptune Energy Norge AS (25 prosent), OMV (Norge) AS (24 prosent) og Repsol Norge AS (15 prosent). Arealet i dette løyvet består av ein del av blokk 15/3. Brønnen blir bora om lag 4 kilometer sør for funnet 15/3-4 (Sigrun).

Utvinningsløyve 025 blei tildelt i 1969 i konsesjonsrunde 2-A på norsk sokkel. Dette er den tiande og ellevte leitebrønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

kart som viser brønn 15-3-12 i utvinningsløyve 025

 

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 26.11.2019