Boreløyve for brønn 31/1-2 S og 31/1-2 A i utvinningsløyve 923

Plattform-mange-farger-1920px

Illustrasjonsfoto.

19.11.2020 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 31/1-2 S og 31/1-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønnane 31/1-2 S og 31/1-2 A skal borast frå boreinnretninga West Hercules i posisjon 60°57'4,92"N og 3°18'32,98"A etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 7018/5-1 for Equinor Energy AS i utvinningsløyve 960.

Boreprogrammet for brønnane 31/1-2 S og 31/1-2 A gjeld boring av undersøkingsbrønn 31/1-2 S og avgrensingsbrønn 31/1-2 A i utvinningsløyve 923. Equinor Energy AS er operatør med ein del på 40 prosent. Dei andre rettshavarane er Petoro AS (20 prosent), Wellesley Petroleum AS (20 prosent) og DNO Norge AS (20 prosent).

Arealet i dette løyvet består av deler av blokkene 31/1 og 31/2. Brønnane blir bora om lag 18 kilometer sør-vest for Fram-feltet.

Utvinningsløyve 923 vart delt ut i TFO 2017. Dette er dei første to leitebrønnane som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart over brønn 31-1-2

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 19.11.2020

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.