Boreløyve for brønn 35/11-24 S og A i utvinningsløyve 248 C

17.06.2020 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy boreløyve for brønn 35/11-24 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 35/11-24 S og A skal borast frå boreinnretninga West Hercules i posisjon 61°05'40,59" N og 03°23'59,07" A etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 30/5-2 for Equinor Energy i utvinningsløyve 878.

Boreprogrammet for brønn 35/11-24 S og A gjeld boring av undersøkingsbrønn og avgrensingsbrønn i utvinningsløyve 248 C.

Equinor Energy er operatør med ein del på 35 prosent. Dei andre rettshavarane er Petoro (40 prosent) og Wellesley Petroleum (25 prosent).

Arealet i dette løyvet består av sørvestlig del av blokk 35/11. Brønnen blir bora om lag 7 kilometer vest for Fram-feltet.

Utvinningsløyve 248 C vart skilt ut frå utvinningsløyve 248 9. april 2013. Dette er den tredje og fjerde leitebrønnen som blir bora i løyvet.
Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart over brønn 35_11-24-S-A

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 17.06.2020

Siste nyheter

Tørr brønn nord for Heidrunfeltet i Norskehavet
29.11.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 124, har avsluttet boring av letebrønn 6507/8-11 S.
Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.