Boreløyve for brønn 35/11-24 S og A i utvinningsløyve 248 C

17.06.2020 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy boreløyve for brønn 35/11-24 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 35/11-24 S og A skal borast frå boreinnretninga West Hercules i posisjon 61°05'40,59" N og 03°23'59,07" A etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 30/5-2 for Equinor Energy i utvinningsløyve 878.

Boreprogrammet for brønn 35/11-24 S og A gjeld boring av undersøkingsbrønn og avgrensingsbrønn i utvinningsløyve 248 C.

Equinor Energy er operatør med ein del på 35 prosent. Dei andre rettshavarane er Petoro (40 prosent) og Wellesley Petroleum (25 prosent).

Arealet i dette løyvet består av sørvestlig del av blokk 35/11. Brønnen blir bora om lag 7 kilometer vest for Fram-feltet.

Utvinningsløyve 248 C vart skilt ut frå utvinningsløyve 248 9. april 2013. Dette er den tredje og fjerde leitebrønnen som blir bora i løyvet.
Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart over brønn 35_11-24-S-A

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 17.06.2020