Boreløyve for brønn 6204/11-3 i utvinningsløyve 829

10.08.2020 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 6204/11-3, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 6204/11-3 skal borast frå boreinnretninga Borgland Dolphin i posisjon 62° 3’ 52,058” N og 04° 22’ 10,418” A. Riggen er for tida på verft i Kvinesdal.

Boreprogrammet for brønn 6204/11-3 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 829. Wellesley Petroleum AS er operatør med ein del på 60 prosent. Dei andre rettshavarane er Equinor Energy AS (20 prosent) og Petoro AS (20 prosent).

Arealet i dette løyvet består av deler av blokkene 6204/7, 8, 10 og 11. Brønnen blir bora om lag 65 kilometer nordnordaust for Peonfunnet og om lag 100 km sørvest fra Ålesund.

Utvinningsløyve 829 vart delt ut 05.02.2016 (TFO2015). Dette er den første leitebrønnen som blir bora i løyvet. Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart som viser brønn 6204_11_3

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 10.08.2020

Siste nyheter

Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.
Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen
02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.
Produksjonstal januar 2023
21.02.2023 Førebels produksjonstal i januar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 979 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønnbane 25/2-24 S i utvinningstillatelse 873
21.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/2-24 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.