Boreløyve for brønn 6507/5-10 S i utvinningsløyve 891

08.10.2020 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønn 6507/5-10 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15. 

Brønn 6507/5-10 S skal borast frå boreinnretninga Leiv Eiriksson i posisjon 65°31'21,70"N og 07°29'21,91"A etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 6507/4-1 for ConocoPhillips i utvinningsløyve 1009. 

Boreprogrammet for brønn 6507/5-10 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 891. ConocoPhillips er operatør med ein del på 80 prosent. Den andre rettshavaren er Pandion Energy AS (20 prosent).

Arealet i dette løyvet består av delar av blokkene 6507/5, 6 og 8. Brønnen blir bora om lag 15 kilometer nord for Heidrun. 

Utvinningsløyve 891 blei tildelt ut 10. februar 2017 (TFO 2016). Dette er den første leitebrønnen som blir bora i løyvet. Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar. 

 

Kart som viser hvor brønn 6507/5-10 S skal bores

 

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 08.10.2020

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).