Boreløyve for brønn 6507/8-10 S i utvinningsløyve 889

08.01.2020 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 6507/8-10 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 6507/8-10 S skal borast frå boreinnretninga West Phoenix i posisjon 65°18'10,40"N og 7°31'13,39"A etter avslutting av boring av undersøkingsbrønn 15/3-12 S for Equinor Energy AS i utvinningsløyve 025.

Boreprogrammet for brønn 6507/8-10 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 889. Neptune Energy Norge AS er operatør med ein del på 60 prosent. Dei andre rettshavarane er Equinor Energy AS (20 prosent) og Wellesley Petroleum AS (20 prosent).

Arealet i dette løyvet består av ein del av blokk 6507/8. Brønnen blir bora om lag 7 kilometer aust for Heidrun-feltet i Norskehavet og 216 kilometer vest for Brønnøysund.

Utvinningsløyve 889 blei tildelt 10. februar 2017 i TFO 2016 på norsk sokkel. Dette er den første brønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart som viser brønn 6507/8-10 S

 

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 08.01.2020

Siste nyheter

Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.
Lite gassfunn sørvest for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/4-3 S
16.06.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 1064, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/4-3 S i Norskehavet.