Boreløyve for brønn 16/1-34 S i utvinningsløyve 167

21.05.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 16/1-34 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

Brønn 16/1-34 S skal borast frå boreinnretninga Deepsea Stavanger i posisjon 58°58'51,45"N og 02°18'48,53"A.

Boreprogrammet for brønn 16/1-34 S gjeld boring av avgrensningsbrønn i utvinningsløyve 167. Lundin Energy Norway AS er operatør med ein del på 40 prosent.

Dei andre rettshavarane er Equinor Energy AS (30 prosent), Spirit Energy Norway AS (20 prosent) og Aker BP ASA (10 prosent).

Arealet i dette løyvet består av del av blokk 16/1. Brønnen blir bora om lag 6 kilometer sørvest for Ivar Aasenfeltet.

Utvinningsløyve 167 vart delt ut 01.03.1991 (13. Runde). Dette er den niende leitebrønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

16-1-34-S.jpg

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 21.05.2021