Boreløyve for brønn 2/5-15 i utvinningsløyve 006 C

05.08.2021 Oljedirektoratet har gitt DNO Norge AS boreløyve for brønn 2/5-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

Brønn 2/5-15 skal borast frå boreinnretninga Borgland Dolphin i posisjon 56°36'42,42"N og 3°25'55,67"A etter plugging og forlating av brønnbanar på Oselvarfeltet før nedstenging for DNO i utvinningsløyve 274.


Boreprogrammet for brønn 2/5-15 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 006 C. DNO Norge AS er operatør med ein del på 85 prosent. Den andre rettshavaren er Aker BP ASA (15 prosent). Arealet i dette løyvet består av deler av blokk 2/5. Brønnen blir bora om lag 15 kilometer nordaust for Ekofiskfeltet.


Utvinningsløyve 006 C vart delt ut 09.10.2000 (1-A.Runde). Dette er den fjerde leitebrønnen som blir bora i løyvet.


Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

 

Kart over brønn 2/5-15

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 05.08.2021

Siste nyheter

ODs teknologidag: No er programmet klart
24.03.2023 Har du hugsa å melde deg på ODs teknologidag i Stavanger 7. juni? 
Tørr brønn nær Visundfeltet i Nordsjøen
24.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 554, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 34/6-6 S.
Produksjonstal februar 2023
21.03.2023 Førebels produksjonstal i februar 2023 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 994 000 fat olje, NGL og kondensat.
Olje- og gassfunn nær Framfeltet i Nordsjøen
14.03.2023 Equinor Energy AS, operatør for utvinningsløyve 827S, har avslutta boring av undersøkingsbrønn 35/10-9 på Heisenbergprospektet.
Ny datatype i Diskos: Multi-gigapiksel palynologiske preparat
13.03.2023 Oljedirektoratets digitaliseringsprosjekt Avatara-p har produsert over 30 000 digitale palynologiske preparat frå 284 frigitte brønnar. Dette stadig veksande datasettet på 57 terabyte er no tilgjengeleg i Diskos.
Boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S.
13.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6406/5-2 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A
08.03.2023 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanene 31/2-23 S og 31/2-23 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Fem selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
06.03.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har mottatt søknader fra fem selskaper i forbindelse med utlysningen av et område i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Oljefunn nær Goliatfeltet i Barentshavet
02.03.2023 Vår Energi ASA, operatør for utvinningstillatelse 229, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/8-1 S.
Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen
02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.