Boreløyve for brønn 2/5-15 i utvinningsløyve 006 C

05.08.2021 Oljedirektoratet har gitt DNO Norge AS boreløyve for brønn 2/5-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

Brønn 2/5-15 skal borast frå boreinnretninga Borgland Dolphin i posisjon 56°36'42,42"N og 3°25'55,67"A etter plugging og forlating av brønnbanar på Oselvarfeltet før nedstenging for DNO i utvinningsløyve 274.


Boreprogrammet for brønn 2/5-15 gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 006 C. DNO Norge AS er operatør med ein del på 85 prosent. Den andre rettshavaren er Aker BP ASA (15 prosent). Arealet i dette løyvet består av deler av blokk 2/5. Brønnen blir bora om lag 15 kilometer nordaust for Ekofiskfeltet.


Utvinningsløyve 006 C vart delt ut 09.10.2000 (1-A.Runde). Dette er den fjerde leitebrønnen som blir bora i løyvet.


Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

 

Kart over brønn 2/5-15

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 05.08.2021

Siste nyheter

Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.