Boreløyve for brønn 33/6-5 S i utvinningsløyve 882

19.08.2021 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 33/6-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

Brønn 33/6-5 S skal borast frå boreinnretninga Deepsea Yantai i posisjon 61°31'55,02"N og 1°59'12,45"A etter avslutting av boring av utvinningsbrønnar for Neptune Energy Norge AS i utvinningsløyve 636.

Boreprogrammet for brønn 33/6-5 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 882. Neptune Energy Norge AS er operatør med ein del på 45 prosent. Dei andre rettshavarane er Petrolia NOCO AS (20 prosent), Idemitsu Petroleum Norge AS (20 prosent) og Concedo AS (15 prosent).

Arealet i dette løyvet består av deler av blokkane 33/6 og 34/4. Brønnen blir bora om lag 8 kilometer nordvest for Snorrefeltet.

Utvinningsløyve 882 vart delt ut 10.02.2017 (TFO 2016). Dette er den fjerde leitebrønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart over brønn 33-6-5-S

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 19.08.2021

Siste nyheter

Produksjonstal desember 2021
20.01.2022 Førebels produksjonstal i desember 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 108 000 fat olje, NGL og kondensat.
TFO 2021: 28 selskaper får tilbud om andeler
18.01.2022 18. januar 2022 har 28 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 53 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.
Tørr brønn øst for Ormen Lange-feltet i Norskehavet – 6306/9-1
17.01.2022 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 886, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6306/9-1.
Rekordhøye inntekter fra norsk sokkel
13.01.2022 Høy produksjon av olje og gass fra totalt 94 felt, stor etterspørsel og høye råvarepriser gjør at statens eksportinntekter fra petroleum er på et historisk høyt nivå. Mye av dette skyldes rekordhøye gasspriser.
Få med deg direktesending av Sokkelåret 2021
12.01.2022 Torsdag 13. januar 2022 kl. 10.00 gir oljedirektør Ingrid Sølvberg en oppsummering av året som gikk på norsk sokkel.
Oljefunn nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/10-7 S og 35/10-7 A
07.01.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 630, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/10-7 S og avgrensningsbrønn 35/10-7 A.
Kurs for fiskerikyndige
05.01.2022 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Boreløyve for brønnbanene 25/2-23 S, 25/2-23 A og 25/2-23 B
28.12.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 25/2-23 S, 25/2-23 A og 25/2-23 B, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Smartere databruk kan øke verdiskapingen
21.12.2021 Oljedirektoratet har tatt initiativ overfor industrien for å diskutere hvilke grep som kan tas for å øke verdiskapingen ved bedre bruk av data.
Produksjonstal november 2021
21.12.2021 Førebels produksjonstal i november 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 999 000 fat olje, NGL og kondensat.