Boreløyve for brønn 33/6-5 S i utvinningsløyve 882

19.08.2021 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 33/6-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

Brønn 33/6-5 S skal borast frå boreinnretninga Deepsea Yantai i posisjon 61°31'55,02"N og 1°59'12,45"A etter avslutting av boring av utvinningsbrønnar for Neptune Energy Norge AS i utvinningsløyve 636.

Boreprogrammet for brønn 33/6-5 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 882. Neptune Energy Norge AS er operatør med ein del på 45 prosent. Dei andre rettshavarane er Petrolia NOCO AS (20 prosent), Idemitsu Petroleum Norge AS (20 prosent) og Concedo AS (15 prosent).

Arealet i dette løyvet består av deler av blokkane 33/6 og 34/4. Brønnen blir bora om lag 8 kilometer nordvest for Snorrefeltet.

Utvinningsløyve 882 vart delt ut 10.02.2017 (TFO 2016). Dette er den fjerde leitebrønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart over brønn 33-6-5-S

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 19.08.2021

Siste nyheter

Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.