Boreløyve for brønn 33/6-5 S i utvinningsløyve 882

19.08.2021 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 33/6-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

Brønn 33/6-5 S skal borast frå boreinnretninga Deepsea Yantai i posisjon 61°31'55,02"N og 1°59'12,45"A etter avslutting av boring av utvinningsbrønnar for Neptune Energy Norge AS i utvinningsløyve 636.

Boreprogrammet for brønn 33/6-5 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 882. Neptune Energy Norge AS er operatør med ein del på 45 prosent. Dei andre rettshavarane er Petrolia NOCO AS (20 prosent), Idemitsu Petroleum Norge AS (20 prosent) og Concedo AS (15 prosent).

Arealet i dette løyvet består av deler av blokkane 33/6 og 34/4. Brønnen blir bora om lag 8 kilometer nordvest for Snorrefeltet.

Utvinningsløyve 882 vart delt ut 10.02.2017 (TFO 2016). Dette er den fjerde leitebrønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart over brønn 33-6-5-S

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 19.08.2021