Boreløyve for brønn 33/6-5 S i utvinningsløyve 882

19.08.2021 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 33/6-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

Brønn 33/6-5 S skal borast frå boreinnretninga Deepsea Yantai i posisjon 61°31'55,02"N og 1°59'12,45"A etter avslutting av boring av utvinningsbrønnar for Neptune Energy Norge AS i utvinningsløyve 636.

Boreprogrammet for brønn 33/6-5 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 882. Neptune Energy Norge AS er operatør med ein del på 45 prosent. Dei andre rettshavarane er Petrolia NOCO AS (20 prosent), Idemitsu Petroleum Norge AS (20 prosent) og Concedo AS (15 prosent).

Arealet i dette løyvet består av deler av blokkane 33/6 og 34/4. Brønnen blir bora om lag 8 kilometer nordvest for Snorrefeltet.

Utvinningsløyve 882 vart delt ut 10.02.2017 (TFO 2016). Dette er den fjerde leitebrønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart over brønn 33-6-5-S

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 19.08.2021

Siste nyheter

Korrigerte produksjonstal for oktober 2022
25.11.2022 OD har korrigert førebels gass-produksjon for oktober.
Velkommen til IEA Technical Collaboration workshops
10.11.2022 22.–23. november: Forskning og erfaring fra økt oljeutvinning (EOR). 24. november: Olje og gass i sammenheng med energisikkerhet og energiovergang.
Boreløyve for brønnbane 25/10-17 S
10.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/10-17 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 16/1-35 S
08.11.2022 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 16/1-35 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Alle statusrapportane er no på Faktasidene og i Faktakart
04.11.2022 No er alle tilgjengelege statusrapportar (tilbakeleveringsrapportar) gjort tilgjengelege på Faktasidene.
Gass/kondensat-funn nær Osebergfeltet i Nordsjøen
04.11.2022 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 1100, er i ferd med å avslutte boring av letebrønnene 30/5-4 S og 30/5-4 A.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
02.11.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har 2. november 2022 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften.
Deler data frå eldre brønnar
31.10.2022 Produksjons- og injeksjonsdata frå eldre brønnar er no tilgjengelege i Diskos.
Høring: Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
27.10.2022 Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med svarfrist 27. januar 2023.
Boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S
27.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønnbane 6407/8-8 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.