Boreløyve for brønn 34/6-5 S i utvinningsløyve 554

Prod-tall-illustrasjonsbilde-plattform-Morten-Berentsen

Illustrasjonsfoto.

11.02.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 34/6-5 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.

Brønn 34/6-5 S skal borast frå boreinnretninga West Hercules i posisjon 61°36'4,81"N og 2°44'27,87"A etter boring av undersøkingsbrønn 31/2-22 S med opsjonell sidestegs-avgrensing i utvinningsløyve 090.

Boreprogrammet for brønn 34/6-5 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 554. Equinor Energy AS er operatør med ein del på 40 prosent. Dei andre rettshavarane er AKER BP ASA (30 prosent) og Vår Energi AS (30 prosent).

Arealet i dette løyvet består av del av blokk 34/6. Brønnen blir bora om lag 25 kilometer aust for Snorrefeltet og 1,5 kilometer nordvest for funnbrønnen 34/6-2 S «Garantiana».

Utvinningsløyve 554 vart delt ut 19.02.2010 (TFO 2009). Dette er den sjette leitebrønnen som blir bora i løyvet.

Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka krevd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart som viser hvor brønn 34/6-5 S er lokalisert

Kontakt
Per Henning Sæle

Tlf: +47 51 87 64 52

Oppdatert: 11.02.2021

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.