Faktasider og faktakart - teknisk informasjon

 • Oppgradering kan bety nedetid

  18.08.2021 Faktasidene kan få nedetid torsdag 19. august fra klokka 15-21. Det skal gjøres en oppgradering for å vise statusrapporter som er innsendt fra utvinningstillatelser.

 • Nedetid for faktasider grunnet mindre oppgradering

  16.06.2021 Faktasider kan få nedetid torsdag 17. juni fra kl. 15-21.

 • Oljedirektoratet gir tilgang til kvalitetssikret geokjemisk database for Nordsjøen

  13.04.2021 Ved boring av brønner samles det inn en rekke ulike geokjemiske data. Oljedirektoratet (OD) gir nå tilgang til en kvalitetssikret database for geokjemiske data fra letebrønner i Nordsjøen.

 • Planlagt nedetid for faktasider, faktakart og meldesystem, torsdag 25. mars fra kl. 16-21

  24.03.2021 Vedlikehold torsdag 25. mars fra kl. 16-21 medfører planlagt nedetid for faktasider, faktakart og meldesystem.

 • Liten endring på Faktasider

  18.02.2021 I dag tar Oljedirektoratet i bruk et nytt system for innmelding av geofysiske undersøkelser på norsk sokkel.

 • Oppgradering av faktasider og faktakart

  11.01.2021 19. januar lanseres det en ny versjon av faktasider som er tilpasset både PC, nettbrett og mobiltelefon. Samtidig gjøres det oppgraderinger av faktakartet. Løsningene vil bli tatt ned 19. januar kl. 9, og vil bli nede noen timer.

 • Karttjenester – oppdatert endringslogg

  09.03.2020 Oppdatert endringslogg med informasjon om nytt tjenestelag, "Wellbore, all", i karttjenestene våre.

 • Faktasider – mindre oppgradering

  03.03.2020 5. mars vil det bli gjort noen mindre oppgraderinger. Faktasidene vil derfor bli utilgjengelige fra kl. 18.00 - 21.00 denne dagen.

 • Karttjenester – oppdatert endringslogg

  14.10.2019 Oppdatert endringslogg med informasjon om attributtendringer mellom nye og gamle nedlastbare CSV-/shapefiler.

 • Faktasider og faktakart – gamle versjoner tas bort

  02.10.2019 3. oktober vil de gamle versjonene av Faktasider og Faktakart fases ut og erstattes av de nye versjonene lansert 6. juni 2019. I forbindelse med dette vil det pågå arbeid slik at både nye og gamle sider vil kunne være utilgjengelige deler av dagen.

 • Oppgradering av Faktasider og Faktakart

  06.06.2019 I dag går vi over til en ny, oppgradert versjon av våre Faktasider og Faktakart. Det vil være en tre måneders overgangsperiode før de gamle sidene blir utilgjengelige.

 • Utfordringer med å bruke faktasider og faktakart

  30.04.2019 Det er for tiden utfordringer med å bruke faktasider og faktakart.

 • Informasjon om lansering av nye www.npd.no

  11.03.2019 Lansering av nye www.npd.no og hvordan dette midlertidig påvirker Faktasidene og Faktakartet.

 • Faktakartteneste – utfasing

  10.10.2017 ODs gamle faktakartteneste FactMap WMS/WFS vil bli tatt ut av drift 24.10.2017. Ny faktakartteneste FactMaps WMS/WFS er i drift og erstattar denne.

 • Brønnbaner med status «will never be drilled»

  25.07.2017 Brønnbaner med status «will never be drilled» vil bli synlig på faktasidene under kategorien «ikke påbegynt.»

 • Faktakart – Nytt karttema

  29.06.2017 ODs Faktakart er no tilrettelagt med oversiktskart frå Kartverket si WMS-teneste for Sjøkart, nærare bestemt 300 og 500-serien.

 • Mini oppgradering Faktasidene – høst 2016

  24.11.2016 Noen få utvidelser er gjort i den oppgradering som er lagt ut i dag. Men det er ikke gjort noen forandringer som gjør at bakoverkompatibilitet er brutt når en laster CSV og XML data.

 • Faktasidene - vedlikehold

  22.11.2016 Vedlikehold på Faktasidene vil blir gjort torsdag 24. november 2016. Sidene vil kunne være ustabile eller utilgjengelige fra klokken 15.00 og ut denne dagen.

 • Faktakart – vedlikehold

  09.11.2016 Vedlikehold på ODs faktakart og faktakartserver torsdag 10 november kan medføre noe ustabilitet i Faktakart-klienter og –tjenester.

 • Ny attributt for brønnbaner

  26.10.2016 Data for attributten «utboringsdyp» er nå tilgjengelig under «brønnbane, tabellvisning, leting eller utvinning og alle-lang liste.»

 • Nytt om ODs faktakart

  24.10.2016 Oppgradert versjon av ODs Faktakart standardklient, versjon 2.1, har siden mai vært tilgjengelig i våre Faktasider.

 • Faktasidene med oppgradering 2016

  02.05.2016 Faktasidene med oppgradering 2016 er nå klar til bruk. Se instruksjonsvideoen.

 • Arbeid med 2016-oppgraderingen av Faktasidene

  25.04.2016 På grunn av oppgraderingen som ble annonsert 4. april, vil stabiliteten på Faktasidene ikke være garantert etter torsdag 28. april kl 16.00.

 • Oppgradering av ODs Faktasider i 2016

  04.04.2016 En oppgradering av ODs Faktasider vil være tilgjengelig 2. mai 2016. Oppgraderingen inneholder endringer basert på interne krav og eksterne forespørsler.

 • Nytt om ODs faktakart

  18.01.2016 OD vil om kort tid lansere oppgraderte versjoner av våre faktakart-klienter. Både standardklienten (HTML5) og den avanserte klienten (Silverlight) blir lansert som versjon 2.1, og vi beholder inntil videre også dagens versjon 2.0.

 • Nytt om ODs kart og karttjenester

  23.01.2015 Nytt faktakart har vært tilgjengelig siden juni 2014. Her er en orientering om videre utvikling av faktakartet med tilhørende karttjenester.

 • Oppgradering av Faktasidene har blitt utført

  02.12.2014 Desember oppgraderingen av Faktasidene som ble annonsert 21. november, ble satt i drift i går kveld. Forandringene har vært så få som mulig, for ikke å forstyrre eksisterende brukere som laster ned og søker etter data fra sidene.

 • Oppgradering av Faktasidene desember 2014

  21.11.2014 En oppgradering av Faktasidene vil bli gjort 1. desember 2014. Nettstedet vil derfor kunne være nede fra klokken 15 til 21 denne dagen. Oppgraderingen er basert på tilbakemeldinger fra brukere i og utenfor Oljedirektoratet.

 • Nye og bedre faktakart og faktasider

  19.06.2014 I dag, 19. juni, lanserer OD ny versjon av faktakartet og oppgraderte Factpages.

 • Foreløpige “release notes”

  16.05.2014 Det er planlagt en større oppgradering av Faktasidene den 18.06.2014 i tidsrommet 15:00-21:00.

 • Nytt faktakart i beta-versjon

  05.05.2014 OD lanserer nytt faktakart samtidig med planlagt oppgradering av faktasidene 18. juni. Du kan allerede nå teste ut det splitter nye faktakartet i betaversjon.

 • Hovedoppgradering 2014 av Faktasidene – ny versjon av Faktakart

  23.04.2014 En større oppgradering av Faktasidene vil bli gjort 15. juni mellom klokken 15–21. Oppgraderingen vil bestå av nye data forespurt av brukerne, noen endringer av data, og noen feilrettinger.

 • Flyttbare innretninger i Faktasidene

  24.06.2013 1. september vil flyttbare innretninger som har funksjon = "Support " eller blank bli fjernet fra Faktasidene. Dette datasettet er i dag ikke komplett fordi alle fartøyer ikke er inkludert.

 • Hovedoppgradering av Faktasidene

  05.02.2013 Petroleumsregisteret ble i forrige uke inkludert i ODs Faktasider. Dette er hovednyheten i den nye oppgraderingen sammen med  en ny søkeboks øverst i høyre hjørne.

 • Petroleumsregisteret inkluderes i Faktasidene

  24.01.2013 Ny oppgradering av Faktasidene er planlagt tirsdag 29. januar 2013, og Faktasidene vil derfor kunne være utilgjengelige fra klokken 15.00.

 • Faktasidene oppgraderes med mer seismiske data

  21.11.2012 I dag er mer informasjon tilgjengelig under seismikkfanen. Alle innsamlinger etter 1965, innsamlinger som er under behandling samt innsamlinger som er avlyst.

 • Faktasidene er oppgradert

  22.05.2012 Faktasidene er oppgradert med et nytt konsept for "dato sist oppdatert", nye rapporter, nye attributter og en korreksjon av tag-navn.

 • Faktasidene oppgraderes

  18.05.2012 Faktasidene skal etter planen oppgraderes tirsdag 22. mai. Som følge av dette, kan sidene i perioder være ute av drift mellom klokken 16.00 og 23.00.

 • Enda bedre Faktasider

  27.04.2012 I juni får Oljedirektoratets Faktasider bedre funksjonalitet. Det blir mulig å se hvilke data som sist er endret, dessuten vil det bli lagt ut mer data.

Neste