Faktasidene er oppgradert

22.05.2012 Faktasidene er oppgradert med et nytt konsept for "dato sist oppdatert", nye rapporter, nye attributter og en korreksjon av tag-navn.

For å ivareta kompatibilitet med tidligere versjoner for rapporter i tabellvisning, er følgende prinsipper fulgt i den grad det har vært mulig:

 • Ingen attributter fjernet
 • Ingen tag-navn endret (inkludert i CSV- og XML-eksport)
 • Ingen URL-er endret (ved visning av egenskaper for "Last ned/Eksporter" menyvalg).

Oppgraderingen omfatter:

 1. Dato sist oppdatert
  Dette nye konseptet er lagt til for Brønnbane, Lisens, BAA, Felt, Funn og Innretning. To nye attributter "Dato hovednivå oppdatert" og "Dato alle oppdatert" er introdusert.

  Oppdatering av disse to attributtene starter den 23.5.2012. Endringer før denne dato vil ikke vises (blank).

  Se "Attributter" for mer informasjon.

 2. Nye rapporter
  a) Lisens - Tabellvisning - Arbeidsprogram
  b) Felt - Tabellvisning - Investeringer
  c) Felt - Tabellvisning - Beskrivelse
  d) Brønnbane - Tabellvisning - Med - Dokumenter
  e) Brønnbane - Tabellvisning - Med - Kjernebilder

 3. Nye attributter
  a) BAA - Tabellvisning - Rettighetshavere: Tag baaNpdidBsnsArrArea
  b) Lisens - Tabellvisning - Oversikt: Tag prlPhaseCurrent
  c) Felt - Tabellvisning - Reserver: Tag fldRecoverableOE og tag fldRemainingOE

 4. Endring
  Funn - Tabellvisning - Oversikt: Tag cmpLongName2 endret til cmpLongName
  Stratigrafi - Tabellvisning - Brønnbaner: IsuName3 endret til  IsuName, IsuLevel6 endret til isuLevel

Oppdatert: 20.03.2019

Siste nyheter

Produksjonstal april 2022
20.05.2022 Førebels produksjonstal i april 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 871 000 fat olje, NGL og kondensat.
Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.