Foreløpige “release notes”

16.05.2014 Det er planlagt en større oppgradering av Faktasidene den 18.06.2014 i tidsrommet 15:00-21:00.

Denne informasjonen gir en oppsummering av de mest synlige endringene som blir introdusert.

For brukere som benytter seg av automatisk nedlasting fra Faktasidenes Tabellvisning, se "Endringer/Fjerning fra Tabellvisning" nederst på siden for en liste av alle attributter i Tabellvisning som enten blir fjernet eller hvor taggnavnet er blir endret. Nye tabellvisninger og nye attributter til eksisterende tabellvisninger er ikke tatt med i denne oversikten.


Endringer av brukergrensesnittet


 • PDF-filen som blir produsert ved eksport til PDF fra "Sidevisning" er blitt forbedret
 • Enklere og mer oversiktlig tilgang til Eksport (PDF, Excel, XML, CSV) fra menyen; dette gjelder både for "Sidevisning" og "Tabellvisning"
 • Integrasjon med den nye versjonen av Faktakart. Bruk "Kart" valget fra "Sidevisning" 

 

Endringer og tillegg


"Seismikk" er endret til "Undersøkelser"

 • Valget fra hovedmenyen, som tidligere het "Seismikk" heter nå "Undersøkelser". Denne endringen er blitt gjort fordi det ikke kun ligger seismiske undersøkelser under denne fanen, men også elektromagnetiske undersøkelser og undersøkelser som er gjort uten bruk av en seismisk kilde. For å kunne skille bedre på ulike undersøkelser er det introdusert et nytt valg: "Undersøkelser" -> "Sidevisning" -> "Gruppér på kategori".

Andre brønnbaner

 • Det som tidligere ble kalt  "Grunne" brønnbaner heter nå "Andre" brønnbaner. Dette nye begrepet dekker alle brønnbaner unntatt letebrønner og utvinningsbrønner.
 • "Andre" brønnbaner er ytterligere splittet opp i "Grunnundersøkelser", "Vitenskapelig", "Grunn Gass", "Stratigrafisk" og "Pilot".
 • "Andre" brønnbaner finnes både under "Sidevisning" og "Tabellvisning".
 • For mer informasjon, se beskrivelsen av attributtet "Formål" under "Brønnbane" -> "Attributter".

Status for utvinningsbrønnbaner

 • "Status" er nå gjeninnført og blir vedlikeholdt med Daily Drilling Report som hovedkilde.
 • For mer informasjon, se beskrivelsen av attributtet "Status" under "Brønnbane" -> "Attributter".

Tilstedeværende ressurser for Felt

 • Under "Felt" vil du nå finne både ODs estimat for reserver og tilstedeværende ressurser. Denne informasjonen finnes både under "Sidevisning" og "Tabellvisning"
 • I tillegg fins denne informasjonen splittet på selskap og felt under "Selskap" -> "Sidevisning"

Investeringer på Felt

 • Under "Felt" -> "Sidevisning" og "Tabellvisning" vil du nå finne forventede investeringer fremover samt historiske investeringer.

Hovedforsyningsbase for Felt

 • Denne informasjonen finnes både under "Sidevisning" og "Tabellvisning"

Funn

 • Det er blitt lagt inn beskrivelser av funn i fasene "Besluttet av rettighetshavere" og "Planleggingsfase". Denne informasjonen finnes både under "Sidevisning" og "Tabellvisning".

Business Arrangement Area (BAA) i selskapsinformasjon

 • Fra "Selskap" -> "Sidevisning" er det nå mulig å se hvilket avtalebasert område et selskap er involvert i.

Stratigrafi – undergrupper

 • Et nytt nivå av litostratigrafi er lagt til – "Undergrupper". Dette nivået ligger mellom "Grupper" og "Formasjoner". Det er tilgjengelig under "Stratigrafi" -> "Sidevisning" – "Lithostratigrafi".

Foringsrør og styrketester

 • Test type er lagt til som attributt på "Foringsrør og styrketester".
 • Denne informasjonen finnes både under "Brønnbane" -> "Sidevisning" og "Tabellvisning".

 

Endringer/fjerning fra Tabellvisning

 

Denne tabellen viser hvilken informasjon som er endret eller fjernet fra "Tabellvisning"

Nye attributter for eksisterende menyvalg eller nye menyvalg er ikke listet her.

"Brønnbane" -> "Tabellvisning" -> "Grunne"

Erstattet av "Brønnbane" -> "Tabellvisning" ->
"Andre"

"Selskap" -> "Tabellvisning" -> "Alle"

"cmpGroup" attributtet er fjernet

"Stratigrafi" -> "Tabellvisning" ->
"Brønner"

Tagg "IsuBrønnbaneUpdatedDate" er endret til "lsuBrønnbaneUpdatedDate"

(tagg starter med liten  "L" og ikke med stor "I")

"Brønnbane" -> "Tabellvisning" ->
"Med" -> "Borestrengtester"

Tagg endret fra "wlbNPDID_Wellbore" til  "wlbNPDIDWellbore"

"Seismikk" er blitt endret til "Undersøkelser" 

Når en eksporterer direkte fra report server, legg merke til at deler av url-en er endret

IP adresse er obligatorisk i parameter

Når en eksporterer direkte fra report server, så er parameteren "IpAddress" nå obligatorisk.

Vi ber om at dere bruker egen IP adresse, fordi OD bruker denne parameteren til logging av hvem som bruker tjenesten.

 

Oppdatert: 20.03.2019

Siste nyheter

Fortsatt ledige plasser – presenterer ny ressursrapport
19.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.
Data fra gamle brønner er nå tilgjengelig
17.08.2022 Data fra analyseprosjektet som Earth Science Analytics AS gjorde på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) i 2021, er nå tilgjengelig for nedlasting.
Boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S
15.08.2022 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Norway Upstream AS boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Olje- og gassfunn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-15
12.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-15.
Boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S
03.08.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Tørr brønn nær Bragefeltet i Nordsjøen – 31/4-A-13 C
29.07.2022 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C.
Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår
20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.
Produksjonstal juni 2022
20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A
20.07.2022 Ingress: Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Gassfunn nær Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/2-6
13.07.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 261, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-6.