Nytt om ODs faktakart

24.10.2016 Oppgradert versjon av ODs Faktakart standardklient, versjon 2.1, har siden mai vært tilgjengelig i våre Faktasider.

Standardklienten (HTML) er nå også tilgjengelig fra våre nettsider www.npd.no og for visning i andre applikasjoner.

2.1-versjonene er bygget med Geocortex Essentials 4.3 basert på data fra ArcGIS Server 10.3 REST Map Service, levert gjennom HTML5 og Silverlight 2.4. Leveransen fikser kjente tekniske feil/mangler i 2.0 versjonen av Standard (HTML5) utgave.

Innhold og visningsrekkefølge av de ulike kartlagene i klientene er som før.

Som ledd i planlagt utfasing av den avanserte (Silverlight) utgaven er det nå bygget inn mer avansert funksjonalitet i Standard (HTML5) utgaven. Er du av de som har benyttet deg av vårt avanserte Faktakart vil vi derfor gjerne ha tilbakemeldinger på hvilke typer funksjonalitet det bør fokuseres på i videreutvikling av standardutgaven.

Innholdet i Faktakartet tilbys også som karttjenester: ArcGIS REST API Map Service, Web Map Service (WMS) og Web Feature Service (WFS), ref. ISO 19128:2005 (OGC:WMS). For mer informasjon se http://www.npd.no/no/Kart/Faktakart/.

Karttjenestene er uendret og versjon 2_0 som tidligere.

Oppdatert: 20.03.2019

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.