Brønnbaner med status «will never be drilled»

25.07.2017 Brønnbaner med status «will never be drilled» vil bli synlig på faktasidene under kategorien «ikke påbegynt.»

Dette er brønnbaner registrert av OD med gyldig  wellID og drill permit, men som av ulike årsaker ikke blir boret.

Oppdatert: 20.03.2019