Faktakart – Nytt karttema

29.06.2017 ODs Faktakart er no tilrettelagt med oversiktskart frå Kartverket si WMS-teneste for Sjøkart, nærare bestemt 300 og 500-serien.

Tillegget er tilgjengeleg for LayerThemes/Temakart FactMapsDefault og FisheryAndSeismic. Tillegget skal ikkje påverke bruk av Faktakartet i andre løysingar, som NorskPetroleum.no eller liknande.

Oppdatert: 20.03.2019