Faktakartteneste – utfasing

10.10.2017 ODs gamle faktakartteneste FactMap WMS/WFS vil bli tatt ut av drift 24.10.2017. Ny faktakartteneste FactMaps WMS/WFS er i drift og erstattar denne.

Sjå detaljert informasjon på Geonorge sitt register over tenestevarsel.

Oppdatert: 20.03.2019