Informasjon om lansering av nye www.npd.no

11.03.2019 Lansering av nye www.npd.no og hvordan dette midlertidig påvirker Faktasidene og Faktakartet.

I forbindelse med oppgradering av Oljedirektoratets nettsted www.npd.no, vil Faktasider og Faktakart kunne være delvis ute av drift torsdag 14. mars. Nettstedet vil fremstå i et moderne uttrykk og med en sikker adresse: https://www.npd.no

Noen lenker på Faktasider og Faktakart vil bli forandret.

Dette gjelder for nedlastbare geografiske datasett for Filgeodatabase, Shape- og CSV-filer. Det gjelder alle lenkene i  denne  oversikten unntatt de tre første som er lenker til tjenester.

Strukturen vil bli forandret fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/en/factmap/download
til:
http://factpages.npd.no/pbl/en/factmap/download

Eksempelvis vil adressen for nedlasting av Shape-fil for brønnbanepunkter forandres fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/en/factmap/download/shapes/wlbPoint.zip
til:
http://factpages.npd.no/pbl/en/factmap/download/shapes/wlbPoint.zip

Lenker til bilder og dokumenter som er tilgjengelig fra Faktasider vil også forandre seg. Dette gjelder feltbilder, kjernebilder for brønner, samt brønnrelaterte dokumenter for geokjemi, Oljedirektoratets publikasjoner, utvinningstillatelser og eldre WDSS-rapporter, fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/wdss_old/117_01_WDSS_General_Information.pdf
til:
http://factpages.npd.no/pbl/wdss_old/117_01_WDSS_General_Information.pdf

Vi holder også på å utvikle en ny versjon av Faktasider og Faktakart. Planen er å lansere disse som beta-versjoner. Vi vil løpende informere om dette. Beta-versjonen og dagens versjon vil være i produksjon parallelt i en tremåneders periode, slik at brukere, og da særlig de som benytter seg av tjenestene og nedlasting av data, skal kunne tilpasse seg den nye versjonen.

Oppdatert: 28.03.2022

Siste nyheter

Høring – forslag til ny måleforskrift
01.07.2022 Oljedirektoratet fremlegger med dette forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten (måleforskriften) med veileder til offentlig høring.
Klargjør Nova for oppstart
30.06.2022 Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 25/7-10
28.06.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 25/7-10, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 6607/12-5
27.06.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6607/12-5, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Prestisjefylt FN-verv til Harald Brekke
23.06.2022 Seniorgeolog Harald Brekke er valgt inn i kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrense (Commission on the limits of the continental shelf, CLCS).
Ledige stillinger ved vårt Harstad-kontor
21.06.2022 Vi søker etter petroleumsingeniører og/eller reservoaringeniører med industriell erfaring til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Produksjonstal mai 2022
21.06.2022 Førebels produksjonstal i mai 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 831 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen – 34/9-1 S
21.06.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1049, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/9-1 S.
Ingrid Sølvberg slutter som oljedirektør
17.06.2022 Sølvberg har i dag, fredag 17. juni, sagt opp sin stilling som direktør for Oljedirektoratet.
Er glasset halvtomt eller halvfullt?
17.06.2022 Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når et gammelt felt kommer til haleproduksjonen.