Informasjon om lansering av nye www.npd.no

11.03.2019 Lansering av nye www.npd.no og hvordan dette midlertidig påvirker Faktasidene og Faktakartet.

I forbindelse med oppgradering av Oljedirektoratets nettsted www.npd.no, vil Faktasider og Faktakart kunne være delvis ute av drift torsdag 14. mars. Nettstedet vil fremstå i et moderne uttrykk og med en sikker adresse: https://www.npd.no

Noen lenker på Faktasider og Faktakart vil bli forandret.

Dette gjelder for nedlastbare geografiske datasett for Filgeodatabase, Shape- og CSV-filer. Det gjelder alle lenkene i  denne  oversikten unntatt de tre første som er lenker til tjenester.

Strukturen vil bli forandret fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/en/factmap/download
til:
http://factpages.npd.no/pbl/en/factmap/download

Eksempelvis vil adressen for nedlasting av Shape-fil for brønnbanepunkter forandres fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/en/factmap/download/shapes/wlbPoint.zip
til:
http://factpages.npd.no/pbl/en/factmap/download/shapes/wlbPoint.zip

Lenker til bilder og dokumenter som er tilgjengelig fra Faktasider vil også forandre seg. Dette gjelder feltbilder, kjernebilder for brønner, samt brønnrelaterte dokumenter for geokjemi, Oljedirektoratets publikasjoner, utvinningstillatelser og eldre WDSS-rapporter, fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/wdss_old/117_01_WDSS_General_Information.pdf
til:
http://factpages.npd.no/pbl/wdss_old/117_01_WDSS_General_Information.pdf

Vi holder også på å utvikle en ny versjon av Faktasider og Faktakart. Planen er å lansere disse som beta-versjoner. Vi vil løpende informere om dette. Beta-versjonen og dagens versjon vil være i produksjon parallelt i en tremåneders periode, slik at brukere, og da særlig de som benytter seg av tjenestene og nedlasting av data, skal kunne tilpasse seg den nye versjonen.

Oppdatert: 20.03.2019