Informasjon om lansering av nye www.npd.no

11.03.2019 Lansering av nye www.npd.no og hvordan dette midlertidig påvirker Faktasidene og Faktakartet.

I forbindelse med oppgradering av Oljedirektoratets nettsted www.npd.no, vil Faktasider og Faktakart kunne være delvis ute av drift torsdag 14. mars. Nettstedet vil fremstå i et moderne uttrykk og med en sikker adresse: https://www.npd.no

Noen lenker på Faktasider og Faktakart vil bli forandret.

Dette gjelder for nedlastbare geografiske datasett for Filgeodatabase, Shape- og CSV-filer. Det gjelder alle lenkene i  denne  oversikten unntatt de tre første som er lenker til tjenester.

Strukturen vil bli forandret fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/en/factmap/download
til:
http://factpages.npd.no/pbl/en/factmap/download

Eksempelvis vil adressen for nedlasting av Shape-fil for brønnbanepunkter forandres fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/en/factmap/download/shapes/wlbPoint.zip
til:
http://factpages.npd.no/pbl/en/factmap/download/shapes/wlbPoint.zip

Lenker til bilder og dokumenter som er tilgjengelig fra Faktasider vil også forandre seg. Dette gjelder feltbilder, kjernebilder for brønner, samt brønnrelaterte dokumenter for geokjemi, Oljedirektoratets publikasjoner, utvinningstillatelser og eldre WDSS-rapporter, fra:
http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/wdss_old/117_01_WDSS_General_Information.pdf
til:
http://factpages.npd.no/pbl/wdss_old/117_01_WDSS_General_Information.pdf

Vi holder også på å utvikle en ny versjon av Faktasider og Faktakart. Planen er å lansere disse som beta-versjoner. Vi vil løpende informere om dette. Beta-versjonen og dagens versjon vil være i produksjon parallelt i en tremåneders periode, slik at brukere, og da særlig de som benytter seg av tjenestene og nedlasting av data, skal kunne tilpasse seg den nye versjonen.

Oppdatert: 20.03.2019

Siste nyheter

Produksjonstal desember 2021
20.01.2022 Førebels produksjonstal i desember 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 108 000 fat olje, NGL og kondensat.
TFO 2021: 28 selskaper får tilbud om andeler
18.01.2022 18. januar 2022 har 28 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 53 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.
Tørr brønn øst for Ormen Lange-feltet i Norskehavet – 6306/9-1
17.01.2022 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 886, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6306/9-1.
Rekordhøye inntekter fra norsk sokkel
13.01.2022 Høy produksjon av olje og gass fra totalt 94 felt, stor etterspørsel og høye råvarepriser gjør at statens eksportinntekter fra petroleum er på et historisk høyt nivå. Mye av dette skyldes rekordhøye gasspriser.
Få med deg direktesending av Sokkelåret 2021
12.01.2022 Torsdag 13. januar 2022 kl. 10.00 gir oljedirektør Ingrid Sølvberg en oppsummering av året som gikk på norsk sokkel.
Oljefunn nær Framfeltet i Nordsjøen – 35/10-7 S og 35/10-7 A
07.01.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 630, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/10-7 S og avgrensningsbrønn 35/10-7 A.
Kurs for fiskerikyndige
05.01.2022 Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord.
Boreløyve for brønnbanene 25/2-23 S, 25/2-23 A og 25/2-23 B
28.12.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 25/2-23 S, 25/2-23 A og 25/2-23 B, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Smartere databruk kan øke verdiskapingen
21.12.2021 Oljedirektoratet har tatt initiativ overfor industrien for å diskutere hvilke grep som kan tas for å øke verdiskapingen ved bedre bruk av data.
Produksjonstal november 2021
21.12.2021 Førebels produksjonstal i november 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 999 000 fat olje, NGL og kondensat.